KLASİS:THALİACEA

FİLUM: CHORDATA

ALTFİLUM: UROCHORDATA(TUNİCATA)

KLASİS:THALİACEA

 

Thaliacea sınıfı ascidia sınıfına göre oldukça farklı bir sınıftır ve Ordo(Takım):Pyrosoma , Ordo:Doliplida , Ordo:Salpida olmak üzere 3 ordoya ayrılırlar.En önemli ayırdedici farkları Thaliacea sınıfını oluşturan canlılar yaşamları boyunca serbest olarak denizlerin pelajik bölgelerinde yaşar ve oldukça ilginç şekillere sahip koloniler oluştururlar.Koloniyi oluşturan bireylerin herbirine zooid adı verilir. Bu class’taki tüm türler ağız bölgelerinden suyu bir pomba gibi vakumluyarak su içerisinde bulunan besin partiküllerinin filtre ederek beslenirler.Thaliacea sınıfındaki organizmaların biyokütlerinin % 30’u karbondan oluşur.Bu nedenle öldükleri zaman,vücud yoğunluklarıyla okyanus tabanına çökelerek karbon döngüsündeki yerlerini alılrlar.

 

*Pyrosoma ordosunda ‘cloaca’ adı verilen merkezi bir çember üzerine dizlen küçük zooid kolonileridir.

Aşağıdaki resimde koloniyi oluşturan Pyrosoma atlanticum türünü (zooid) tek başına görüyorsunuz.

trigger picking at the gobbler salp

—————————————————————————————

Aşağıdaki resimde Pyrosoma atlanticum bireylerinin oluşturduğu daha küçük bir koloni grubu görülüyor.

 

 

———————————————————————————————–

Pyrosoma ordosundan(takımından) biyolüminesans (ışıldayan) yapan bir koloni.
salp (サルパ) #267
——————————————————————————————————–

*Doliplida ve Salpida Ordoları:Doliloids ve Salpler soliter(tekil) koloniyal arası yaşam döngüsüne sahip pyrosoma ordosundaki akrabaları gibi şekil ve renkleriyle hayranlık uyandıracak canlılardır.Öyleki okyanuslarda birkaç metre uzunluğunda salp kolonileri görülebilir.Aşağıdaki resimlerde bu muhteşem canlıların resimlerini bakabilirsiniz.
salp chain
Resimde dalgıcı referans alıp Salp sp. kolonisinin uzunluğu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

——————————————————————————————-

Bu resimde koloni oluşturan Salp’leri görebilirsiniz.Her biri tek başına birer canlılar oldukları gibi,fakat hayran kalacak biçimde birarada yaşama ve koloniler oluşturma yeteneğine sahipler.