ALTKLASİS: PİROPLASMİNA

PHYLUM: PROTOZOA

SUBPHYLUM: SPOROZOA

CLASS: ACONOİDASİA

SUBCLASS: PİROPLASMİNA

Babesia sp.        Theileria sp.

Babesia sp. Video

D0000P0427

Theileria sp.

East Coast fever

Theileria sığırlarda kanamalı burun akıntısı semptomları gösteren Theileria hastalığına sebebiyet veren bir protozoondur.Yukardaki resimde bu hastalığın tipik belirtilerin gösteren bir sığı görülmektedir.