ALTFİLUM: SPOROZOA(APİCOMPLEXA)

SUBPHYLUM: SPOROZOA (APİCOMPLEXA)

SPORLULAR

Sporozoa altfilumu son derece karmaşık yaşam döngülerine sahip, 4000 ‘den fazla türü olan ilkel hayvanlardan oluşmuş bir altfilumdur.,Omurgasız ve omurgalı(insanlarda dahil) canlılarda, yaşam döngülerinden biri olan kist formu ile parazit olarak yaşayan ve hastalık yapıcı canlılardır.Sporozoa altfilumun 2 klasise sahiptir. Bu klasislerin ikşer alt klasisi vardır.Aşağıdaki linklerden bu klasilere ulaşabilirsiniz.

REGNUM: PROTİSTA

PHYLUM:PROTOZOA

KLASİS:ACONOİDASİDA

 ALTKLASİS: HAEMOSPORASİNA

 ALTKLASİS: PİROPLASMİNA

KLASİS: CONOİDASİDA

 ALTKLASİS: COCCİDİASİNA

 ALTKLASİS: GREGARİNASİNA