KLASİS: SARCODİNA=RHİZOPODA

 

REGNUM: PROTİSTA

PHYLUM: PROTOZOA

SUBPHYLUM: SARCOMASTİGOPHORA

CLASS:SARCODİNA(RHİZOPODA)

Tek hücreli heterotrof canlılardır.Bu sınıfın en önemli ayıdedici özelliği pseudopodlara (yalancı ayak) sahip olmasıdır.Bu nedenle sarcodina sınıfındaki canlılar ”Rhizopodia” yani ameboid hayvanlar olarakta bilinirler.Pseudopodlar bu canlıların hareket etmesinin sağlayan hareket orgelleridir.

Genel olarak iki gruba ayırabiliriz

1)Foraminferler(Granüloreticulasia)

 2)Actinopodia(Genellikle planktonik ve küresel organizmalardır.)

Sarcodina sınıfı boyutlarıyla 1 mm ‘den 20 cm kadar çeşitlenmiş,tanımlanmış yaklaşık 270 bin türü bulunan ilginç canlılardır.Aşağıda örnek olarak bazı türler verilmiştir.

Ammoniatepida   Quinqueloculina sp.   Gromia  sphaerica  Carterina sp.

Amoeba sp.

Foraminiferler Video

Actinopodia Video

Ammonia tepida video

Quinqueloculina sp. Video

Tüysü yapılar Quinqueloculina’nın ameboid hareketi sağlayan rhizopoidleridir.

Gromia sphaerica

Amoeba sp. Video