KLASİS: MASTİGOPHOREA

REGNUM: PROTİSTA

PHYLUM: PROTOZOA

SUBPHYLUM: SARCOMASTİGOPHORA

CLASS:MASTİGOPHOREA

Mastigophorların en belirgin karakteristik özelliği kamçılı canlılar olmalarıdır.Kendi aralarında iki ayrı gruba ayrılırlar.

1)Phytoflagellata:Phytoflagellatlar kromoplasta ve bir ya yada birkaç tane kamçıya sahip canlılardır.

Noctiluca sp.      Ceratium sp.      Volvox sp.    Euglena sp

2)Zooflagellata: Birkaç yada çok sayıda kamçıya sahip fakat kromoplastları olmayan canlı grubuna  Zooflagellatlar adı verilir.

Trypanosoma sp.      Leshmania sp.    Mastigomoeba sp.

Noctiluca miliaris Videolar

Ceratium sp. Videolar

Volvox sp. Videolar

Euglena sp. Videolar

 

Trypanosoma sp. Videolar

Leshmania sp. Videolar

Mastigomoeba sp. Videolar