FİLUM: PROTOZOA

Canlılar aleminde Protozoa şubesi tek hücreli , ökaryotik ve genellikle mikroskobik organizmaların yeraldığı bir gruptur. Bu sınıfa adını veren PROTOZOA kelimesi eski yunanca bir kelime olup, iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. ‘PRO’ kelimesi ilk  , ‘ZOİA’ kelimesi ise HAYVANLAR anlamına gelir. Dolayısıyla Protozoa şubesine ‘ilkhayvanlar’ yada ‘ilkelcanlılar’ da denebilir.

Bir protozoa organizma gövdesi sadece protoplazma kütlesinden oluşmuştur. Protozoaların gövdesini saran bir yapı yoktur , sadece hücre zarı mevcuttur.Stoplazma ve hücre organellerinin birlikte oluşturduğu yapıya PROTOPLAZMA denir. Tek hücre organizmalar olan protistlerin tüm metabolik ve hayatsal faaliyetleri,tek hücreden yaratıldıkları için, tek hücre tam bir vücut gibi davranır.

İlkelhayvanlar (protozoalar) çoğunlukla su ve sucul ortamlarda serbest yaşayan yada parazitik olarak hayat sürer.

Protozoa (Prorotozonlar) grubundaki organizmlar tek hücreli, hücre zarı olan, hücre organellerine sahip canlılar olduğunu söylemiştik.Peki protozoonlar nasıl hareket eder sorsuna cevap verelim.Protozonlar hareket organeli olarak hücre zarına bağlı olan yalancıayaklar(pseüdopodlar) , kamçılar ,tentaküller ve siller ile su ve svı ortamlarda hareket ederler.
Beslenmeleri ise bitkilerdeki(holofitik) otottrof, miksotrof, havyanlardaki gibi(holozoik) heterotrof, parazitik , çürükçül kommensal beslenmedir.
Protozoa daki organizmlar sindirimlerini hücre içindeki enzimler aracılğı ile besin vakuollerinde gerçekleştirerek , boşaltımları ise büyüyüp şişebilen kontraktil(vurgan) koful ile yapılır.

Vakuoller ayrıca hücre içindeki fazla ve eksik su dengesini sağlar.
Protozon canlılar nasıl nefes alır sorusu bakarsak hücre yüzeyi ile solunum yaparlar.
Sözleşme vakuolleri osmoregülasyona yardımcı olur.

Protozoonlar ( Protozoa) lar ikiye bölünerek yani Eşeysiz üreme ,tomurcuklanma ile gerçekleşirken , Eşeyli üremeleri ise kyanaşma(hologami)  Konjugasyon ve merogami yolu ile yapılır.