Prokaryot Hücre Nedir?

Prokaryot canlı hücrelerinde genetik materyal(DNA ve RNA) hücre içerisinde bir zarla çevrili değildir.Bu sebeple çekirdekleri(nucleus) olmayan bu tip hücreler Prokaryot Hücre olarak isimlendirilir..Genetik materyalleri stoplazma içerisindedir.Prokaryotik canlılara örnek olarak Bakteri ve mavi-yeşil algleri verebiliriz.