Hücrenin Organelleri

Genel olarak bitki ve hayvan hücresinde, stoplazma içerisinde bulunan organeller şunlardır;

 

1)Golgi Aygıtı ve Diktiyozom 

2)Endoplazmik Retikulum(Granüllü ve Granülsüz)

3)Lizozomlar 

4)Mitokondriler

5)Ribozomlar

6)Peroksizomlar

7)Nükleus ve Nükleolus(Çekirdek ve Çekirdekçik)

8)Sentrozom ve Sentrioller

9)Vakuol(koful)

10)Mikrocisimcikler

11)Plastidler(Sadece bitkilerde)

12)Sferozomlar