Biyoloji Nedir?

Biyoloji nedir? Bu sorunun cevabini verirken başlangıçta biyolojinin kelime anlamına bakalım.

Biyoloji eski Yunancada Bios ve Logos kelimelerinden oluşmuştur.Bios=canlı,canlılık veya canlılarla ilgili anlamına gelir.Logos=Bilgi ya da bilim anlamına gelir.

Biyolojiye CANLIBİLİMİ de denilebilir.

Biyoloji dünyadaki ve evrendeki tüm canlıları,canlıların yasadıkları ortam ile ilişkilerini,canlılık olaylarını inceler.Biyolojinin kapsadığı alanlar muazzam büyüklüktedir.Biyoloji nedir sorusu Biyoloji 9. sınıf öğrencilerinin karşılaştığı biyoloji dersindeki konuların başında gelir.Bu sebeple 9. sınıf öğrencilerinin Biyoloji dersini tam anlamaları için biyoloji nedir sorunun cevabını çok iyi anlamaları gereklidir.Günümüzde biyolojinin tüm çalışma alanlarına hakim olabilecek seviyede bilgi sahibi olmak imkansızdır.Bu sebeple biyoloji çok sayıda alt bilim dallarına ayrılmıştır.


EKOLOJİ=canlıları birbirleriyle ve yaşadığı ortam ile ilişkilerini inceler.

TAKSONOMİ=Belirli yöntemler dahilinde canlıların sınıflandırmasıyla ilgilenir.

BİYOCOĞRAFYA=canlıların(bitkilerin hayvanların) dünyadaki dağılımlarını inceler.

BİYOKİMYA=canlıların ve canlıların yapısal açıdan en küçük birimi olan hücreyi kimyasal açıdan inceler.

BİYOFİZİK=Canlılardaki yaşamsal fonksiyonları fiziksel kanunlarla inceler.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ=Hücrenin yapısını ve işleyişini moleküler düzeyde inceler.

PALEONTOLOJİ=Fosil bilim.iki alt dala ayrılır.


1-)PALEOBOTANİK:Bitki fosillerini ,2-)PALEOZOOLOJİ:Hayvan fosillerini inceler.

ENTOMOLOJİ=Böcekleri

BAKTERİYOLOJİ=Bakterileri

MİKOLOJİ=Mantarları

LİMNOLOJİ=Içsular bilimi

İHTİYOLOJİ=Balıkları

PARAZİTOLOJİ=Parazitleri

ORNİTOLOJİ=Kuşları

KONKOLOJİ=Yumusakçalarları(deniz anasi vs..)