Biyoloji Alt Bilimdalları

BOTANİK=Bitkileri

ZOOLOJİ=Hayvanları,

ANATOMİ=canlıların iç yapısını,MORFOLOJİ ise canlılıların dış yapısını

EMBRİYOLOJİ=Canlılardaki döllenmenin ardından oluşan zigottan ergin hale gelmesine kadar ki süreçleri,

SİTOLOJİ=Hücrenin yapısını ve işleyişini,

HİSTOLOJİ=Dokuları,dokuların çalışmasını ve yapısını,

GENETİK=Canlılardaki kendine has özelliklerin yani karakterlerin bir dölden sonrakine nasıl aktarıldığını inceler.

FİZYOLOJİ=canlıların hayatsal fonksiyonlarını fiziko-kimyasal açıdan inceleyen bilim dalıdır.

EVOLUSYON(Evrimbilim)=canlıların mutasyon,doğal seleksiyon,izolasyon gibi mekanizmalar sonucu canlılardaki farklılaşmaları,bu farklılaşmalar sonucunda yeni türlerin nasıl oluştuğunu ve bugünkü türler ile geçmişteki türler arasındaki bağlantıları inceler.

EKOLOJİ=canlıları birbirleriyle ve yaşadığı ortam ile ilişkilerini inceler.

TAKSONOMİ=Belirli yöntemler dahilinde canlıların sınıflandırmasıyla ilgilenir.

BİYOCOĞRAFYA=canlıların(bitkilerin hayvanların) dünyadaki dağılımlarını inceler.

BİYOKİMYA=canlıların ve canlıların yapısal açıdan en küçük birimi olan hücreyi kimyasal açıdan inceler.

BİYOFİZİK=Canlılardaki yaşamsal fonksiyonları fiziksel kanunlarla inceler.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ=Hücrenin yapısını ve işleyişini moleküler düzeyde inceler.

PALEONTOLOJİ=Fosil bilim.iki alt dala ayrılır.

1-)PALEOBOTANİK:Bitki fosillerini ,2-)PALEOZOOLOJİ:Hayvan fosillerini inceler.

ENTOMOLOJİ=Böcekleri

BAKTERİYOLOJİ=Bakterileri

MİKOLOJİ=Mantarları

LİMNOLOJİ=Içsular bilimi

İHTİYOLOJİ=Balıkları

PARAZİTOLOJİ=Parazitleri

ORNİTOLOJİ=Kuşları

KONKOLOJİ=Yumusakçalarları(deniz anasi vs..) inceler.