Zooloji Alt Bilim Dalları

Anthropology:

 

İnsanlar üzerinde çalışır.insanların davranışlarını ve yaşamlarını ,insanların evrimsel süreçlerini ve nasıl orjinlendiklerini inceler.

—————————————————————————————————————————–

 Anthrozoology:

 

İnsanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşimleri ve sosyal ve çevresel bağları inceler.Anthrozoology tabiat bilimleri ve sosyal bilimler arasında bir bağ oluşturur.

———————————————————————————————————————

Arthropodology:

Eklembacaklılar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Eski yunanca da ‘’Artho=eklem,birleşme yeri’’ ,’’Podos=ayak’’ , ‘logos=logy=bilim’’ kelimelerinin birleşiminden oluşur ve tam tercümesi eklembacaklılar bilimi olarak adlandırılır.

Arthropodology 4 alt bilim dalına ayrılır;

1)Entomology 2)Aracnology3)Carcinology4)Myriapodology

———————————————————————————————————————

Entomology:

 Arthropodology(Eklembacaklılar bilimi) bilim dalının bir alt disiplini olan böcekleri üzerinde çalışan bilim dalıdır.Bu dalda çalışan bilim adamaları Entomolog(Böcek Bilimci) ünvanını alır.

———————————————————————————————————————

Myrmecology:

Karıncalar üzerinde çalışan entolomojinin bir alt disiplini olan bir bilim dalıdır.Bu alanda çalışışan bilim adamlarına Myrmcologists(=Mirmikolog) denir.

———————————————————————————————————————

Melittology:

Bal arılarıda dahil olmak yaklaşık tür sayısı 17,000 olan tüm arıları üzerinde çalışmalar ve incelemeler yapan Entomology(Böcek bilim) bilimdalının bir alt disiplinidir.

———————————————————————————————————————

Apiology:

 

Bal arıları üzerinde çalışan bilim dalıdır.Latincede Apiology ‘’Api=arı’’ve  ‘’logia=Bilim’’ kelimelrinden meydana gelir.Apiology Melittology bilimdalının bir alt disiplinidir.

———————————————————————————————————————

Arachnology:

 

Eski yunanca da ‘’arachne=örümcek’’ anlamına gelir.Örümcekler ve akrep ve benzeri hayvanlar üzerinde çalışan bilim dalı.Akrep ve örümcekler ile bunlara benzer canlılara genel olarak ‘’Arachnids’’ adı verilir. Arachnids’ler üzerinde çalışan bilimadamlarına Arachnologist(araklonojist) adı verilir.

———————————————————————————————————————

Cetology:

Sistematikte cetacea takımındaki liman yunusgiller(Musurgiller) yunussugiller ve balinagiller gibi deniz memelileri üzerinde çalışan bilimdalıdır.Bu alanda çalışan bilim insanlarına Cetologists(=setalojist) denir.

———————————————————————————————————————

Malacology:

Yumuşakçalarlar üzerinde çalışan fakat daha çok omurgasızlar üzerinde çalışan bilimdalı.

———————————————————————————————————————

Conchology:

 

Omurgasız kabuklular üzerinde çalışan bilimdalıdır.Bu dalda çalışan kişilere chonchologists adı verilir.

———————————————————————————————————————

Ethology:

 

Hayvanların davarnışları üzerine çalışmalar yapan bilim dalıdır.Bu işi yapanlarada ehhologists adı verilir.

———————————————————————————————————————

Helminthology:

 

Solucanlar ve kurtçukları inceleyen bilimsel alan.Bu alanda çalışan bilim adamlarına helmintolog denir.

———————————————————————————————————————

Herpetology:

 

 Sürüngenler,Amfibiler(karada ve suda yaşayan kaplumbağa ve semenderler)ve Caecilian’ları inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda uzmanlaşmış bilim adamlarına Herpetologists(=herpetolog) adı verilir.

———————————————————————————————————————

Ichthyology:

 

 Balıklar üzerinde çalışan bilimdalı olup bu alanda çalışan bilim adamlarına ichthyologists denir.

———————————————————————————————————————

Mammalogy:

 

 Memeli hayvanlar üzerinde çalışan bilimdalıdır.Bu alandaki bilim adamlarına mammalogists(=Mammolog) adı verilir.

———————————————————————————————————————

Nematology:

 

 Yuvarlak solucanlar(İpliksi kurtlar) ve nematodlar üzerinde çalışan bilim dalı.Bu dalda çalışan bilim adamlarına Nematologists(Nematolog) denir.

———————————————————————————————————————

Neuroethology:

 

 Hayvanların davranışlarını ve sinir sistemleri tarafından kontrol edilen hareket mekanizmalarını karşılaştırmalı ve evrimsel yönden inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına Neuroethologists denir.

——————————————————————————————————————— 

Ornithology:

 

 Kuşlar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Bu alanda çalışan  bilim adamlarına Ornithologists(=Ornitolog) denir.

———————————————————————————————————————

Paleozoology:

 

 Paleontology ve paleobiology bir alt dalı olan hayvan fosillerini inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına paleotologists(paleontolog) denir.

———————————————————————————————————————

Planktology:

Suda yaşayan planktonlar ve mikroorganizmalar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına planktologists(=plantolog) denir.

———————————————————————————————————————

Primatology:

 

 Primatları (Primates=insansı maymunlar) inceleyen bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına Primatologists denir