Vampir yarasalar genel olarak orta ve güney amerikada yayılım gösteren , beslenme diyetleri adece kan olan 9 cm boya ve  18 cm kanat açıklığına kadar gelişebilen küçük bir yarasa türüdür. Latince adı Phyllostoma rotundum olan vampir yarasalar  gündüzleri karanlık yada yarı karanlık ortamlarda ayaklarında asılı vaziyette uyku halindedirler.Ortalama ömürleri 9 yıldır.

Vampir yarasalar 100 bireylik bazen 1000 bireylik büyük koloniler halinde yaşarlar. Gece başladığında vampir yarasalar karınları doyurmak için kanlarını emecekleri avlarını ararlar.Genelde koyun , sığır , at gibi büyük ve küçükbaş hayvanlara uyurken saldırır ve kanlarını emerler.Vampir yarasalar hayvana konduktan sonra sivri dişler ile ısırır ve dilleri ile akan kanı emer.Dillerinde bulunan tükürük hayvanın kanının pıhtılaşmasını engeller kan akışı durmaz. Bu hayvanlar vampir yarasanın emdiği kan miktarından dolayı ölmez.Fakat vampir yarasaların taşıdığı virüs yada bakteriyal enfeksiyonlara maruz kalabilir ve uzun vadede ölümlerine neden olabilirler.Bu sebeple vampir yarasalar çiftçilere ekonomik kayıplar yaşatabilir.Örnek verecek olursak 100 bireyden oluşan bir vampir yarasa kolonisi yılda 25 sığırın kanına eşdeğer miktarda kan tüketir. bu belgeselde vampir yarasalar ait görüntüleri izleyin.