Köpekte aşıya rağmen bağışıklık olmaması mümkün mü?