Kendi kendine beslenebilen ve beslenmeleri için gerekli olan besinleri bağımsız olarak üretebilen canlılara 'Ototrof Canlılar' denir. Ototrof canlılar inorganik maddelerden organik madde sentezleme kabiliyeti olan organizmalardı organik madde sentezi için gerekli olan enerjiyi güneş enerjisinden karşı tür ototrof canlılara besin sentezinde ihtiyaç duydukları enerjiyi güneş enerjisinden karşıladıkları için 'Fotoototrofik Canlılar' adı verilir.Örnek olarak bitkileri verebiliriz. Bazı bakteri grupları besin sentezi sırasında gerekli olan enerjiyi çeşitli inorganik kimyasal reaksiyonlardan karşı tür canlılara da 'Kemoototrof canlılar' adı verilir. Günümüzde binlerce metrelik derin denizlerde ve yeraltı çatlaklarında yüksek sıcaklık ve basınç altında yaşayan kemoototrof bakteri grupları mevcuttur ve insanları hayrete düşürmeye devam etmektedir.
Devamı