Archives for Organik Madde Nedir?

Genel Biyolojik Kavramlar

Nükleik Asitler

Nükleik asitler 1868 yılında isviçreli bilimadamı Friedrich Miescher tarafından balık spermleri ve akvaryuvarlar üzerindeki çalışmaları sırasında keşfedilmiş Miescher çalışmaları sırasında akyuvar ve balık sperm hücrelerinin nükleuslarında(çekirdeklerinde) asidik özellikli bir takım yeni maddeler keşfetti.   C,H,O,N ve P içeren ,yapı bakımından proteinlerden büyük bu maddelere nükleusta(çekirdekte) yer aldığı için ''Nükleik Asitler''…
Devamı
Genel Biyolojik Kavramlar

Lipidler,Yağlar

Lipid kelimesi yunancada Lipos: yağ ve Fransızcada lipides kelimelerinden türetilen,katı ve ve sıvı yağlar ile balmumu gibi maddelere verilen genel  bir yani yağlar  suda erimez sadece alkol ve türevlerinde (karbon),H(hidrojen) ve O(oksijen)'den oluşan yağlar organizmalarda iki şekilde bulunur. (daha&helliip;)
Devamı

Polisakkaritler

Birçok monosakkaritin dehidrasyon reaksiyonları ile birleşip uzun karbon zincirleri oluşturması sonucu polisakkaritler meydana olarak yaygın olarak bilinen polisakkaritler,Nişasta,Glikojen, Askorbit Asit,Glikuron Asit,Neuromin Asit,Uron Asidi Selüloz ve kitin'dir (daha&helliip;)
Devamı

Disakkaritler

İki monosakkarit molekülünün (Glikoz,Fruktoz,Galaktoz) glikosid bağları ile birleşmesi ve 1 mol su açığa çıkarmasıyla sonuçlanan kimyasal reaksiyonla bir molekül disakkarit oluş su çıkaran bu reaksiyona ''Dehidrasyon sentezi'' adı tam tersi olursa, 1 mol su gerekir ve disakkaritin su ile parçalanmasına 'Dehidroliz' omurgalılarda kanda glikoz halinde taşınırken diğer hayvanlarda genellikle disakkarit…
Devamı

Organik Madde Nedir?

Organik Madde; organizmaların üretebildiği,hücrelerin yapı taşlarını oluşturan temel maddeler,hücrelerin enerji gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duydukları bazı maddeler ve canlılarda düzenleyici görevler üstlenen (yani hormonlar) biyolojik moleküllere 'Organik madde' adı basit tanımıyla organizmalarda bulunan karbon(C) bileşiklerine Organik bileşik yada organik madde denir. (daha&helliip;)
Devamı