Archives for Hücre Nedir? Hücre Organelleri Nelerdir?

Kloroplast

1)Kloroplast:Kloroplast bitkilerde yapraklarda,genç gövdelerde ve fotosentetik dokularda bulunan bir ın kimyasal yapısı karbonhidrat,yağ,lipid,klorofil,DNA ve RNA'dan oluş en dikkat çekici nokta tıpkı mitokondrilerdeki gibi kloroplastların kendine ait DNA'sının bulunmasıdı özellik sayesinde…
Devam...

Plastidler

Plastidler sadece bitki hücrelerinde varolan bir hayvan,myxomycetes(cıvık mantarlar),mantar(fungus) ve mavi-yeşil alglerle bitki hücreleri tarafından kullanılan önemli kimyasal bileşikleri ve bitki tarafından sentezlenmiş ürünlerin depolandığı,hücredeki diğer organellere nazaran oldukça büyük olan organellerdir. (more…)
Devam...

Nükleus ve Nükleolus(Çekirdek ve Çekirdekçik)

Nükleus(çekirdek) hücrenin tüm yaşamsal faaliyetleri için olmazsa olmaz olan,kalıtsal materyali taşıyan,25-40 mikrometre boyutlarında,küremsi yada oval görünümde, hücrenin merkezi yönetim ükleus bakteri ve mavi-yeşil(Prokaryotlar) algler ve memeli eritrositleri haricinde tüm ökaryotik bitki ve hayvan hücrelerinde…
Devam...

Ribozom

Ribozomlar viruslar hariç bakterilerde dahil olmak üzere tüm canlılarda bulunan,15-20 nanometre çapında küremsi yada oval şekilli hücredeki organeller arasında en küçük endoplazmik retikulum ile birlikte oluşturdukları kompleks ile (Granüllü Endoplazmik…
Devam...

Mitokondri

Mitokondri;Mavi-Yeşil Algler,bakteriler (Prokaryotlar) ve memelilerdeki alyuvarlar hariç tüm ökaryotik bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bir oksijenli solunum yapan hücrelerde stoplazmada serbest halde bulunduğu gibi,  5 yada 6 tanesi yanyana dizilerek zincir…
Devam...

Lizozom

Lizozom bitki,hayvan,mantar ve maya gibi tüm ökaryotik (eukaryotik) hücrelerde bulunan bir bakterilerde  mevcut değ içlerinde parçalayıcı(Liziz=parçalayıcı) sindirim enzimleri içeren ,golgi aygıt tarafından üretilen vesiküllerdir.(Vesikül=Kesecik) (more…)
Devam...
12