Archives for Hücre Nedir? Hücre Organelleri Nelerdir?

Kloroplast

1)Kloroplast:Kloroplast bitkilerde yapraklarda,genç gövdelerde ve fotosentetik dokularda bulunan bir ın kimyasal yapısı karbonhidrat,yağ,lipid,klorofil,DNA ve RNA'dan oluş en dikkat çekici nokta tıpkı mitokondrilerdeki gibi kloroplastların kendine ait DNA'sının bulunmasıdı özellik sayesinde bitki hücresindeki kloroplastlar kendi kendilerine bölünüp çoğalabilirler. (daha&helliip;)
Devamı

Plastidler

Plastidler sadece bitki hücrelerinde varolan bir hayvan,myxomycetes(cıvık mantarlar),mantar(fungus) ve mavi-yeşil alglerle bitki hücreleri tarafından kullanılan önemli kimyasal bileşikleri ve bitki tarafından sentezlenmiş ürünlerin depolandığı,hücredeki diğer organellere nazaran oldukça büyük olan organellerdir. (daha&helliip;)
Devamı

Vakuol (Koful)

Vakuol bazı tek hücreli hayvanların dışında hayvanlarda bulunmayan bir organeldir. Tüm ilkel ve yüksek yapılı bitkilerde ve mantar hücrelerinde vardı(koful) sıvısı içinde hücrenin ait olduğu doku çeşidine bağlı olarak organik maddeler ve asitler,çeşitli renk maddeleri(Antokyan=mavi-mor renk,Antoksantin sarı,turuncu renk),tuzlar,karbonhidratlar,yağlar,proteinler,müsilaj,kauçuk ve tanen maddeler bulunabilir. (daha&helliip;)
Devamı

Sentrozom ve Sentrioller

Sentrozom ilkel bitkilerde(kırmızı algler hariç tüm alglerde,yosunlarda,eğreltiler ve birçok tek hücreli bitkilerde) ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.Çiçekli bitkilerde sentrozom hücre bölünmesinin başlangıcında yani interfaz safhasında görülü yapısı incelendiğinde dairesel bir hat üzerinde yanyana dizili 3'lü(triplet) mikrotübüller görülü'lü yapıdaki bu mikrotübül yapılara '' SENTRİOL '' dairesel hat üzerinde 3'lü mikrotübüllerden…
Devamı

Nükleus ve Nükleolus(Çekirdek ve Çekirdekçik)

Nükleus(çekirdek) hücrenin tüm yaşamsal faaliyetleri için olmazsa olmaz olan,kalıtsal materyali taşıyan,25-40 mikrometre boyutlarında,küremsi yada oval görünümde, hücrenin merkezi yönetim ükleus bakteri ve mavi-yeşil(Prokaryotlar) algler ve memeli eritrositleri haricinde tüm ökaryotik bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir. (daha&helliip;)
Devamı

Ribozom

Ribozomlar viruslar hariç bakterilerde dahil olmak üzere tüm canlılarda bulunan,15-20 nanometre çapında küremsi yada oval şekilli hücredeki organeller arasında en küçük endoplazmik retikulum ile birlikte oluşturdukları kompleks ile (Granüllü Endoplazmik Retikulum=GER) protein sentezinin yapıldığı sentezi endoplamik retikulum ve ribozomlarda gerçekleş hücrede stoplazmada dağınık halde bulunabildikleri gibi endoplazmik retikulum üzerinde ve…
Devamı

Mitokondri

Mitokondri;Mavi-Yeşil Algler,bakteriler (Prokaryotlar) ve memelilerdeki alyuvarlar hariç tüm ökaryotik bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bir oksijenli solunum yapan hücrelerde stoplazmada serbest halde bulunduğu gibi,  5 yada 6 tanesi yanyana dizilerek zincir şeklinde mitokondri zincirleri ve stoplazmada tekil olarak bulunan mitokondriler stolazmada stabilde halde durmaz ve stoplazma içinde yerdeğiştirirler.  (daha&helliip;)
Devamı

Lizozom

Lizozom bitki,hayvan,mantar ve maya gibi tüm ökaryotik (eukaryotik) hücrelerde bulunan bir bakterilerde  mevcut değ içlerinde parçalayıcı(Liziz=parçalayıcı) sindirim enzimleri içeren ,golgi aygıt tarafından üretilen vesiküllerdir.(Vesikül=Kesecik) (daha&helliip;)
Devamı
12