Archives for Genel Biyolojik Kavramlar - Page 3

Biyoloji Nedir?

Biyoloji nedir? Bu sorunun cevabini verirken başlangıçta biyolojinin kelime anlamına bakalım. Biyoloji eski Yunancada Bios ve Logos kelimelerinden oluşmuşı,canlılık veya canlılarla ilgili anlamına ya da bilim anlamına gelir. Biyolojiye CANLIBİLİMİ de denilebilir. (daha&helliip;)
Devamı

Bilimsel Yöntem Nedir?

Biyolojide ve diğer bilim dallarında Bilimsel Yöntem esas dayanağı Gözlem ve Deneylerdir. Diğer bir unsurda otoriteyi reddetmektir. Bilimsel yöntem tarafsız ve özgür düşünce ortamında peşin fikir ve otoriteyi reddeder. Tek amacı, bilimsel bir problemi gözlem ve kontrollü deneylerle sonucunda elde ettiği veriler ışığında çözmektir. (daha&helliip;)
Devamı

Bilim Nedir?

Bilim insanoğlunun tarih boyunca objektif bir bir gözle yaptığı gözlem deneyler sonucu ulaşmış olduğu bilgi birikimidir. Elde edilen bilgiler kesin bir net bir doğruluk kazanmadıkça (Kanun) değişebilir. Zaman içinde doğruluğunu güncelliğini kaybeden bilgilerin yerini doğruları alır ve bu sayede bilgi birikimi devam amacı,gözlemler sonucunda karsısına çıkan bilimsel bir problemi basite…
Devamı