Archives for Genel Biyolojik Kavramlar

Zooloji Nedir?

ZOOLOJİ (zoology) Hayvanbilim (Zoo=Hayvan,Logy=Bilim) olarakta bilinen zooloji,tüm hayvanların yaşam tarzlarını ve davranışlarını,beslenmelerini,üremelerini,yaşadıkları çevre ile olan ilişkilerini inceler,kısaca zooloji biyolojinin hayvanlar üzerinde çalışan bir bilim dalıdıörüldüğü üzere zoolojinin çalışma sahası çok geniştir ve bu sebeple birçok altbilimdalına ayrılmıştır. Zooloji biliminin ortaya çıkışı tarih öncesi devirlerde mağara duvarlarında hayvan ve insan resimleri…
Devamı

Ölçü Birimleri

Işık Yılı = Kilometre   yada * 1012  Km 'dir 1 inch= cm 1 ounce(ons=oz)=(yaklaşık 30) ml(mililitre) 1 metre = yard 1 mil= kilometre 1 hektar= 10,000 metre  1 Kilometre (km)  = Metre 1 Metre (m)  = 100 Santimetre (cm)=(milimetre) 1Milimetre (mm)= 100 mikrometre (µm) veya 100 mikron (µ) 1 Mikron (µ)=1000 milimikron(mµ)  …
Devamı
Genel Biyolojik Kavramlar

Nükleik Asitler

Nükleik asitler 1868 yılında isviçreli bilimadamı Friedrich Miescher tarafından balık spermleri ve akvaryuvarlar üzerindeki çalışmaları sırasında keşfedilmiş Miescher çalışmaları sırasında akyuvar ve balık sperm hücrelerinin nükleuslarında(çekirdeklerinde) asidik özellikli bir takım yeni maddeler keşfetti.   C,H,O,N ve P içeren ,yapı bakımından proteinlerden büyük bu maddelere nükleusta(çekirdekte) yer aldığı için ''Nükleik Asitler''…
Devamı
Genel Biyolojik Kavramlar

Lipidler,Yağlar

Lipid kelimesi yunancada Lipos: yağ ve Fransızcada lipides kelimelerinden türetilen,katı ve ve sıvı yağlar ile balmumu gibi maddelere verilen genel  bir yani yağlar  suda erimez sadece alkol ve türevlerinde (karbon),H(hidrojen) ve O(oksijen)'den oluşan yağlar organizmalarda iki şekilde bulunur. (daha&helliip;)
Devamı

Polisakkaritler

Birçok monosakkaritin dehidrasyon reaksiyonları ile birleşip uzun karbon zincirleri oluşturması sonucu polisakkaritler meydana olarak yaygın olarak bilinen polisakkaritler,Nişasta,Glikojen, Askorbit Asit,Glikuron Asit,Neuromin Asit,Uron Asidi Selüloz ve kitin'dir (daha&helliip;)
Devamı

Disakkaritler

İki monosakkarit molekülünün (Glikoz,Fruktoz,Galaktoz) glikosid bağları ile birleşmesi ve 1 mol su açığa çıkarmasıyla sonuçlanan kimyasal reaksiyonla bir molekül disakkarit oluş su çıkaran bu reaksiyona ''Dehidrasyon sentezi'' adı tam tersi olursa, 1 mol su gerekir ve disakkaritin su ile parçalanmasına 'Dehidroliz' omurgalılarda kanda glikoz halinde taşınırken diğer hayvanlarda genellikle disakkarit…
Devamı