Archives for Botanik - Page 2

Bitkilerde Hormonlar,Tropizma ve Nastiler

Yapılan araştırmalar sonucunda yüksek bitkilerde metabolizma,büyüme ve hücreler arası regülasyon dokular arasındaki mesajlaşma ile gerçekleşir. Yüksek bitkilerde hücreler arası iletişim hayvanlarda olduğu gibi 'hormon' adı verilen kimyasal mesajcılar ile gerçekleşüm hücrelerde de bu hormonları tanıyan,ayırt eden ve mesajı okuyabilen reseptörler(Alıcı=Duyargaç) ile donatılmıştı ve Reseptör ikilisi birbirini tamamlar ve bu ikili…
Devamı

Absisik Asit ABA

Bitkisel hormonlardan biri olan absisik asit(ABA) isoprenoid bir 'nın birincil yani esas görevi bitkilerde absisyonu(Yaprak dökülmesini) sağlayan hormondur. Absisik asit birincil fonksiyonun yanısıra bitkiler üzerinde farklı etkiler oluşturan fonksiyonlara da ABA ayrıca çevresel koşullardan kaynaklanan stres ve hastalık yapıcı etkileride işaret (Absisik asit) bitkide terminal tomurcuklarda ü gelişimini yavaşlatır ve…
Devamı

Bitkilerde Temel Yaşamsal Fonksiyonlar ve Hücresel Fonksiyonları

Bitkiler boyutları ve morfolojik yapılarında çeşitliliklerden birbirlerinden çok büyük farklılıklar gösterir. Örneğin;Birkaç cm boyutlarında olan Lemna sp.(Su mercimeği) ile boyu 100-130 metreyi asabilen dev sekoya ağaçlarını örnek verebiliriz.   İstisnaları bir tarafa bırakacak olursak tüm bitkiler tüm hayatsal faaliyetlerini benzer yöntemlerle gerçekleştirir ve aynı temel yapıya sahiplerdir. (daha&helliip;)
Devamı

Bitki Fizyolojisi Nedir?

Bitki fizyolojisi bitkilerin fizyolojisi ve fonksiyonlarını inceleyen botanik biliminin bir alt disiplinidir. Bitki fizyolojisi ayrıca bitki morfolojisi(Bitkileri yapısal yönden inceler),bitki ekolojisi (bitkilerin çevre ile iletişimini inceler), bitki kimyası,hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji ile de yakın iliş biyolojisi çalışma alanı yaşamsal olaylarla ilgili fiziksel ve kimyasal süreçler ile tüm hücresel aktiviteleri…
Devamı

Botanik Nedir?

Bitki bilim olarakta isimlendirilen botanik(=botany)  bitkiler üzerinde çalışan biyolojinin  alt  dalıdı bitkiler,algler ve mantarlar arasındaki evrimsel bağları,kimyasal özelliklerini,hastalıkları,metabolizmalarını,gelişimlerini,üremelerini,büyümelerini ve yapılarını inceleyen son derece geniş kapsamlı biyolojinin bir alt genel olarak 4 ana bölüme ayrılır. 1)Bitki Fizyolojisi 2)Bitki Morfolojisi 3)Bitki Sistematiği(Sistematik Botanik) 4)Bitki Ekolojisi (daha&helliip;)
Devamı
12