Archives for Botanik

Bitki Ekolojisi

Bitki Ekolojisi Nedir?

Bitki Ekolojisi çok daha geniş bir çalışma alanı olan Ekoloji biliminin alt bilim dallarından sebeple ' Bitki ekolojisi nedir? 'sorusunu cevaplamadan önce ekoloji bilimini tanımlamalıyız. Ekoloji Canlıların birbirleri ile yaşadıkları canlı ve cansız çevre ile olan karşılıklı etkileşimleri üzerinde  çalışan bir biyoloji bilim dalıdır. (daha&helliip;)
Devamı
Bitki Sistematiği

Bitki sistematiği Nedir?

Bitki sitematiği; günümüzde yaşayan yada nesli tükenmiş ve fosil kalıntıları bulunan bitkileri moleküler, mofolojik ve anatomik ve evrimsel akrabalık bağlarını göz öünüde bulundurarak tanımlayan ,isimlendiren ve sııflandıran bir botanik bilim dalıdır. Kısaca açıklarsak, bitki sistematiği bitkilerin tanımlama , isimlendirme ve sınıfladırma alanlarında çalışan botanik bilim dalıdır. (daha&helliip;)
Devamı

Toprak ve Su İlişkisi

TOPRAK NEDiR? Toprak minerolojikal,kimyasal,fiziksel ve morfolojisiyle bulunduğu ana kayaya benzeyen ve farklı yoğunluktaki mineral içeriklerden oluşan doğal bir katmandı doğal katmanda yasayan karasal canlılar içinde toprak,bir yasam alanı,barınma,beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan ana katmandır. (daha&helliip;)
Devamı

Sitokinin-Cytokinin

Stokininler(Cytokinin) bilim adamlarının bitkilerde hücre bölünmesi üzerine araştırmalar yaparken rastlantı eseri keşfettikleri bitkisel hormon hücre bölünmesinde etkilidir ve bu fonksiyonunun yanı sıra bitkilerde üstlenmiş olduğu farklı rollerde mevcuttur.     Sitokininler bitkilerde nutrient elementlerin dağıtımını,bazı bitki organlarının yaşlanmasını(Senesens) geciktirmeyi,bitki şekillenmesini ve kotiledonlarin gelişimini sağlar. (daha&helliip;)
Devamı

Oksitosin-Oksin

Serbest oksinler bitkilerde hücre büyümesini düzenleyen bitkisel hormonlardııca bitkilerde kovalent bağlarla bağlı bulunan oksinlerde vardır ve bunlara bağlı oksinler oksin hormonun üretimi bitki bünyesinde hormon miktarına göre dü 'Oksin' metabolizması AA’nın üretimi(Biosentezi),eksilmesi(Oksidasyonu) ve pasifize edilmesi(bağlanması) yoluyla gerçekleşir. (daha&helliip;)
Devamı

Jiberelinler-Gibberellic Asit

1930'lu yıllarda keşfedilen oksin hormonu bitkilerdeki her türlü büyüme ve gelişme olaylarını düzenlediği bilinmekteydi.İlerleyen yıllarda bilim her zamanki  gibi yerinde saymadı ve 1950'li yıllarda İngiliz ve Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucunda bitkilerde başka hormonlarda keşfedildi. (daha&helliip;)
Devamı

Suyun Kök Tarafından Emilimi(Absorbsiyonu) ve Mobilizasyonu

Bitkiler su ihtiyaçlarını kök aracılığı ile karşı kökten emiliminde asil faktörler toprağın yapısı,kök ve kök yüzey alanıdı kökleri ile daha fazla ve daha verimli su emilimi yapmak için ana kökten yanal(lateral) pozisyonda çıkan yan kökler ve kök epiderma hücreleri tarafından geliştirilen kök tüyleri sayesinde kök yüzey alanını genişlemesini sağştirilen bu mekanizmalar…
Devamı

Bitkilerde Beslenme ve Nutrient Elementler

  Bitkiler hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilmeleri için metabolizmalarına almaları gereken temel elementler vardı metabolizmasında olmazsa olmaz olan bu elementlerin eksikliğinde bitkilerde potansiyel gelişim bozukluklarına davetiye çıkar ve ilerleyen süreçlerde bitki ölümüyle sonuç bu temel elementlere 'Nutrient Elementler' denir. (daha&helliip;)
Devamı

Bitkilerde Terleme ve Su kaybı

Bitkiler kök aracılığı ile su aldığı gibi bir yandanda sürekli su su kaybının mekanizmalarından biride terlemedir.(Transpiration)Bitki su kaybedeceği zaman bitkiden deşarj edilecek su hücrelerden hücrelerarası alana(interselüler alan),oradan da stoma hücrelerine ve stoma aracılığı ile atmosfere çı su kaybının %95'i stoma aracılığı ile ,%5'i ise yaprak epidermisi yani yaprak yüzeyi ile…
Devamı
12