Biyoloji nedir? Bu sorunun cevabini verirken başlangıçta biyolojinin kelime anlamına bakalım. Biyoloji eski Yunancada Bios ve Logos kelimelerinden oluşmuşı,canlılık veya canlılarla ilgili anlamına ya da bilim anlamına gelir. Biyolojiye CANLIBİLİMİ de denilebilir. (daha&helliip;)
Devamı