Sitokinin-Cytokinin

Stokininler(Cytokinin) bilim adamlarının bitkilerde hücre bölünmesi üzerine araştırmalar yaparken rastlantı eseri keşfettikleri bitkisel hormon hücre bölünmesinde etkilidir ve bu fonksiyonunun yanı sıra bitkilerde üstlenmiş olduğu farklı rollerde mevcuttur.     Sitokininler bitkilerde nutrient elementlerin dağıtımını,bazı bitki organlarının yaşlanmasını(Senesens) geciktirmeyi,bitki şekillenmesini ve kotiledonlarin gelişimini sağlar. (more…)
Devamı

Oksitosin-Oksin

Serbest oksinler bitkilerde hücre büyümesini düzenleyen bitkisel hormonlardııca bitkilerde kovalent bağlarla bağlı bulunan oksinlerde vardır ve bunlara bağlı oksinler oksin hormonun üretimi bitki bünyesinde hormon miktarına göre dü 'Oksin' metabolizması AA’nın üretimi(Biosentezi),eksilmesi(Oksidasyonu) ve pasifize edilmesi(bağlanması) yoluyla gerçekleşir. (more…)
Devamı

Bitkilerde Hormonlar,Tropizma ve Nastiler

Yapılan araştırmalar sonucunda yüksek bitkilerde metabolizma,büyüme ve hücreler arası regülasyon dokular arasındaki mesajlaşma ile gerçekleşir. Yüksek bitkilerde hücreler arası iletişim hayvanlarda olduğu gibi 'hormon' adı verilen kimyasal mesajcılar ile gerçekleşüm hücrelerde de bu hormonları tanıyan,ayırt eden ve mesajı okuyabilen reseptörler(Alıcı=Duyargaç) ile donatılmıştı ve Reseptör ikilisi birbirini tamamlar ve bu ikili arasında etkileşim sekteye uğrarsa hücreler arası iletişim başarısız günümüzde tanımlanmış 5 çeşit hormon vardır; (more…)
Devamı

Absisik Asit ABA

Bitkisel hormonlardan biri olan absisik asit(ABA) isoprenoid bir 'nın birincil yani esas görevi bitkilerde absisyonu(Yaprak dökülmesini) sağlayan hormondur. Absisik asit birincil fonksiyonun yanısıra bitkiler üzerinde farklı etkiler oluşturan fonksiyonlara da ABA ayrıca çevresel koşullardan kaynaklanan stres ve hastalık yapıcı etkileride işaret (Absisik asit) bitkide terminal tomurcuklarda ü gelişimini yavaşlatır ve soğuk kış mevsimi boyunca kuru dalların uç kısımındaki tomurcukları koruyucu etkiye asit bitkilerde kış mevsimi boyunca vasküler kambiyum hücrelerinin gelişimini engelleyerek primer ve seconder büyümeyi askıya alır ve kış mevsimi boyunca düzenleyici rol oynar. (more…)
Devamı