Bilimsel Yöntem Nedir?

Biyolojide ve diğer bilim dallarında Bilimsel Yöntem esas dayanağı Gözlem ve Deneylerdir. Diğer bir unsurda otoriteyi reddetmektir. Bilimsel yöntem tarafsız ve özgür düşünce ortamında peşin fikir ve otoriteyi reddeder. Tek amacı, bilimsel bir problemi gözlem ve kontrollü deneylerle sonucunda elde ettiği veriler ışığında çözmektir. (more…)
Devamı

Bilim Nedir?

Bilim insanoğlunun tarih boyunca objektif bir bir gözle yaptığı gözlem deneyler sonucu ulaşmış olduğu bilgi birikimidir. Elde edilen bilgiler kesin bir net bir doğruluk kazanmadıkça (Kanun) değişebilir. Zaman içinde doğruluğunu güncelliğini kaybeden bilgilerin yerini doğruları alır ve bu sayede bilgi birikimi devam amacı,gözlemler sonucunda karsısına çıkan bilimsel bir problemi basite indirgeyerek açıklık getirecek verileri elde etmek ve bir yargıya varmayı sağlayacak genellemelere yönteme Bilimsel Yöntem adi verilir. İnsan yaşadığı çevre ile sürekli etkileşim süreçte ortamdan alınan uyarılar beyin tarafında değerlendirilerek cevaplandırılıı şekilde bilimadamı da beynindeki bu değerlendirme esnasında kendi kendine 'acaba!,neden?,Nasıl?,Niçin' gibi sorular sorar,bir başka deyişle karşılaştığı bir problemle ilgili…
Devamı