Devegillere ve lamalara yakın akraba olan vikunyalar (Vicugna vicugna) güney amerikada and dağları yamaçlarında yaşarlar. (daha&helliip;)
Devamı