Genellikle 1-2 metre boyunda olan güney amerikada yayılım gösteren devegiller familyasına ait canlılardı lamaların akın akrabasıdığlık , çalılık ve otluk alanda yaşayabilen lamalar insanlar tarafından evcilleştirilebilen,et , süt ve derisinden faydalanan yöre halkı için önemli bir ekonomik değerdir. (daha&helliip;)
Devamı