İki monosakkarit molekülünün (Glikoz,Fruktoz,Galaktoz) glikosid bağları ile birleşmesi ve 1 mol su açığa çıkarmasıyla sonuçlanan kimyasal reaksiyonla bir molekül disakkarit oluş su çıkaran bu reaksiyona ''Dehidrasyon sentezi'' adı tam tersi olursa, 1 mol su gerekir ve disakkaritin su ile parçalanmasına 'Dehidroliz' omurgalılarda kanda glikoz halinde taşınırken diğer hayvanlarda genellikle disakkarit…
Devamı