Sentrozom ilkel bitkilerde(kırmızı algler hariç tüm alglerde,yosunlarda,eğreltiler ve birçok tek hücreli bitkilerde) ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.Çiçekli bitkilerde sentrozom hücre bölünmesinin başlangıcında yani interfaz safhasında görülü yapısı incelendiğinde dairesel bir hat üzerinde yanyana dizili 3'lü(triplet) mikrotübüller görülü'lü yapıdaki bu mikrotübül yapılara '' SENTRİOL '' dairesel hat üzerinde 3'lü mikrotübüllerden…
Devamı