Tag archives for Hücrenin Yapısı

Hücre Nedir? Hücre Organelleri Nelerdir?

Hücrenin Yapısı, Hücre Zarı, Stoplazma , Nükleus

Tüm yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel olarak en küçük temel birimine ''Hücre'' ücreyi ilk gözlemleyen ve gördüğü şekillere ''Cell=Hücre=odacık'' adını veren Robert hooke'dur. Genel olarak değerlendirildiğinde bitki ve hayvanlardaki hücreler 10-30 mikron büyüklüğündedir.Çeşitli bakteri ve bazı tek hücreli canlılar ise mikron gibi çok küçük boyutlara sahip hü bazı hücreler o…
Devamı

Hücrenin Organelleri

Genel olarak bitki ve hayvan hücresinde, stoplazma içerisinde bulunan organeller şunlardır;   1)Golgi Aygıtı ve Diktiyozom  2)Endoplazmik Retikulum(Granüllü ve Granülsüz) 3)Lizozomlar  4)Mitokondriler 5)Ribozomlar 6)Peroksizomlar 7)Nükleus ve Nükleolus(Çekirdek ve Çekirdekçik) 8)Sentrozom ve Sentrioller 9)Vakuol(koful) 10)Mikrocisimcikler 11)Plastidler(Sadece bitkilerde) 12)Sferozomlar
Devamı

Hücre ve Hücre Teorisi Nedir?

1665 yılında Robert Hooke kendi yaptığı bir mikroskop ile bitkiler ve mantarları incelerken,boşluklardan oluşmuş küçük odacıklar gö boşluklara ''Odacık=Cell=Hücre'' adını verdi.   Aslında Hooke'un gördüdüğü bu odacıklar bitki hücrelerinin etrafını saran cansız hücre çeperlerinden başka birşey değildi.   (daha&helliip;)
Devamı