Genel olarak bitki ve hayvan hücresinde, stoplazma içerisinde bulunan organeller şunlardır;   1)Golgi Aygıtı ve Diktiyozom  2)Endoplazmik Retikulum(Granüllü ve Granülsüz) 3)Lizozomlar  4)Mitokondriler 5)Ribozomlar 6)Peroksizomlar 7)Nükleus ve Nükleolus(Çekirdek ve Çekirdekçik) 8)Sentrozom ve Sentrioller 9)Vakuol(koful) 10)Mikrocisimcikler 11)Plastidler(Sadece bitkilerde) 12)Sferozomlar
Devamı