Tag archives for golgi cisimciği görevleri

Endoplazmik Retikulum GER-AGER

Endoplazmik Retikulumun kelime anlamına bakacak olursak yunancada 'Endo=iç',latincede 'Retikulum=Ağ yada küçük ağ sistemi' anlamından da anlaşılacağı üzere hücrede stoplazmada madde sentezini ve iletimini sağlayan ,birbirlerine paralel olarak uzanmış yassı kanalcık ve tüpçüklerle oluşmuş ağ sistemine 'Endoplazmik Retikulum' adı ağ sistemi 'Ergastoplazma' olarakta isimlendirilir. Endoplazmik Retikulum tüm  eukaryotik hücrelerde çekirdek( (daha&helliip;)
Devamı

Golgi Aygıtı ve Diktiyozom

1898 yılında italyan asıllı ' Camila Golgi ' sinir hücrelerini incelerken birtakım yassı kesecikler ve kanalcıklar gözlemlemiş golgi keşfettiği bu yapılara 'Golgi aygıtı=Golgi Cisimciği' adı vermiş aygıtı endoplazmik retikulum ile birlikte görev görev yapan bir golgi aygıtında ribozom bulunmaz. Golgi aygıtı hücrede madde sentezlenmesi ve madde iletiminde görev alır.Örnek verecek…
Devamı