Tag archives for Golgi Aygıtı

Ribozom

Ribozomlar viruslar hariç bakterilerde dahil olmak üzere tüm canlılarda bulunan,15-20 nanometre çapında küremsi yada oval şekilli hücredeki organeller arasında en küçük endoplazmik retikulum ile birlikte oluşturdukları kompleks ile (Granüllü Endoplazmik Retikulum=GER) protein sentezinin yapıldığı sentezi endoplamik retikulum ve ribozomlarda gerçekleş hücrede stoplazmada dağınık halde bulunabildikleri gibi endoplazmik retikulum üzerinde ve…
Devamı

Golgi Aygıtı ve Diktiyozom

1898 yılında italyan asıllı ' Camila Golgi ' sinir hücrelerini incelerken birtakım yassı kesecikler ve kanalcıklar gözlemlemiş golgi keşfettiği bu yapılara 'Golgi aygıtı=Golgi Cisimciği' adı vermiş aygıtı endoplazmik retikulum ile birlikte görev görev yapan bir golgi aygıtında ribozom bulunmaz. Golgi aygıtı hücrede madde sentezlenmesi ve madde iletiminde görev alır.Örnek verecek…
Devamı