Bu videoda dalgıç ağzında bir kanca ile dolaşan bir balon balığı görür.Balon balığı normal şartlarda insan yada başka bir canlı ile bu kadar yakınlaşırsa tehlike olarak algılar ve şişerek dikenlerini çıkarır.Balon balığının dikenleri zehirlidir.Balon balığı dalgıcın kendisine yardım edeceğini anlamış gibi şişmeyerek ağzındandaki kancanın dalgıç tqarafından çıkarılmasına izin veriyor.