Büyük kediler aslanların ülkesi afrika.Aslanlar geniş savan düzlüklerrinde doğarlar,yaşar ve aile kurarlar.Büyük kediler aslanlar afrika düzlüklerinin en üst basamakta duran predatörleridir.(Avcılarıdır)