Archives for Şubat, 2012

Bitkilerde Terleme ve Su kaybı

Bitkiler kök aracılığı ile su aldığı gibi bir yandanda sürekli su su kaybının mekanizmalarından biride terlemedir.(Transpiration)Bitki su kaybedeceği zaman bitkiden deşarj edilecek su hücrelerden hücrelerarası alana(interselüler alan),oradan da stoma hücrelerine ve stoma aracılığı ile atmosfere çı su kaybının %95'i stoma aracılığı ile ,%5'i ise yaprak epidermisi yani yaprak yüzeyi ile…
Devamı

Bitkilerde Hormonlar,Tropizma ve Nastiler

Yapılan araştırmalar sonucunda yüksek bitkilerde metabolizma,büyüme ve hücreler arası regülasyon dokular arasındaki mesajlaşma ile gerçekleşir. Yüksek bitkilerde hücreler arası iletişim hayvanlarda olduğu gibi 'hormon' adı verilen kimyasal mesajcılar ile gerçekleşüm hücrelerde de bu hormonları tanıyan,ayırt eden ve mesajı okuyabilen reseptörler(Alıcı=Duyargaç) ile donatılmıştı ve Reseptör ikilisi birbirini tamamlar ve bu ikili…
Devamı

Absisik Asit ABA

Bitkisel hormonlardan biri olan absisik asit(ABA) isoprenoid bir 'nın birincil yani esas görevi bitkilerde absisyonu(Yaprak dökülmesini) sağlayan hormondur. Absisik asit birincil fonksiyonun yanısıra bitkiler üzerinde farklı etkiler oluşturan fonksiyonlara da ABA ayrıca çevresel koşullardan kaynaklanan stres ve hastalık yapıcı etkileride işaret (Absisik asit) bitkide terminal tomurcuklarda ü gelişimini yavaşlatır ve…
Devamı

Bitkilerde Temel Yaşamsal Fonksiyonlar ve Hücresel Fonksiyonları

Bitkiler boyutları ve morfolojik yapılarında çeşitliliklerden birbirlerinden çok büyük farklılıklar gösterir. Örneğin;Birkaç cm boyutlarında olan Lemna sp.(Su mercimeği) ile boyu 100-130 metreyi asabilen dev sekoya ağaçlarını örnek verebiliriz.   İstisnaları bir tarafa bırakacak olursak tüm bitkiler tüm hayatsal faaliyetlerini benzer yöntemlerle gerçekleştirir ve aynı temel yapıya sahiplerdir. (daha&helliip;)
Devamı

Bitki Fizyolojisi Nedir?

Bitki fizyolojisi bitkilerin fizyolojisi ve fonksiyonlarını inceleyen botanik biliminin bir alt disiplinidir. Bitki fizyolojisi ayrıca bitki morfolojisi(Bitkileri yapısal yönden inceler),bitki ekolojisi (bitkilerin çevre ile iletişimini inceler), bitki kimyası,hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji ile de yakın iliş biyolojisi çalışma alanı yaşamsal olaylarla ilgili fiziksel ve kimyasal süreçler ile tüm hücresel aktiviteleri…
Devamı

Kloroplast

1)Kloroplast:Kloroplast bitkilerde yapraklarda,genç gövdelerde ve fotosentetik dokularda bulunan bir ın kimyasal yapısı karbonhidrat,yağ,lipid,klorofil,DNA ve RNA'dan oluş en dikkat çekici nokta tıpkı mitokondrilerdeki gibi kloroplastların kendine ait DNA'sının bulunmasıdı özellik sayesinde bitki hücresindeki kloroplastlar kendi kendilerine bölünüp çoğalabilirler. (daha&helliip;)
Devamı

Plastidler

Plastidler sadece bitki hücrelerinde varolan bir hayvan,myxomycetes(cıvık mantarlar),mantar(fungus) ve mavi-yeşil alglerle bitki hücreleri tarafından kullanılan önemli kimyasal bileşikleri ve bitki tarafından sentezlenmiş ürünlerin depolandığı,hücredeki diğer organellere nazaran oldukça büyük olan organellerdir. (daha&helliip;)
Devamı